e-Devlet Kapısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.