e-Devlet Kapısı

Gelir İdaresi Başkanlığı Gerçek Kişiler İçin Vergi Dairelerince "Mükellefiyet Tesis Edilmesi (İşe Başlama Bildirim Talebi)

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı