e-Devlet Kapısı

Gelir İdaresi BaşkanlığıVergi Tarhiyatı Sonrası Mükellef İle Vergi ve Vergi Ziyaı Cezası Konusunda Uzlaşmaya Gidilmesi (Uzlaşma Talep Dilekçesinin Alınması)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı