e-Devlet Kapısı

Ticaret Bakanlığı Bildirimci Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak, Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemindeki Hal Kayıt Sistemine kayıtlı bildirimci bilgilerini elde etmek için aşağıdaki alanlardan en az bir tanesini doldurarak sorgulayabilirsiniz.