e-Devlet Kapısı

Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş.Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) Pay Sahibi Giriş ve Bildirim İşlemleri

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı