e-Devlet Kapısı

İnegöl BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
13/10/2021 12/11/2021 Alanyurt Mah. 1166, 1169, 1170 ve 3379 parsellerde imar adasının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Alanyurt Detay
13/10/2021 12/11/2021 Mahmudiye Mah. 1296 ada 4 parselin doğusunda "Trafo Alanı" olacak şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
13/10/2021 12/11/2021 Mahmudiye Mah. 410 ada 73 parselin doğusunda, Akhisar Mah. 257 ada 1 parselin doğusunda, 144 ada 89 parselin batısında, 356 ada 19 parselde ve 136 ada 3 parselin kuzeyinde "Trafo Alanı" olacak şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Akhisar -Mahmudiye Detay
13/10/2021 12/11/2021 Cerrah Mahallesi muhtelif yerlerde 15 adet "Trafo Alanı" olacak şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği 13.09.2021-11.11.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH Detay
22/09/2021 22/10/2021 İlçemiz Karalar Mahallesi tapunun 111 ada 68 ve 105 nolu parsellerde yapılan imar uygulaması İNEGÖL KARALAR Detay
22/09/2021 22/10/2021 İlçemiz Cerrah Mahallesi tapunun 153/16,18,23,24,25,26,27,28,33,34,36,37,38,56,57,58,60,61,72,74,84,86,88,92 ve 93 nolu parseller ile 108 ada 11 nolu parselde yapılan imar uygulaması İNEGÖL CERRAH Detay
22/09/2021 22/10/2021 İlçemiz Cerrah Mahallesi tapunun 194,196,198 ve 208 nolu adalardaki muhtelif parselleri kapsayan alanda yapılan imar uygulaması İNEGÖL CERRAH Detay
07/09/2021 07/10/2021 Mesudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 1926 ada 22 nolu parselde imar ada hattının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan plan değişikliği 07.09.2021-06.10.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL MESUDİYE Detay
03/09/2021 04/10/2021 Esen Mahallesi 109 ada 47 parselin bir kısmında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2021 tarih 10657 sayılı kararı I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir . İNEGÖL ESENKÖY Detay
24/08/2021 23/09/2021 Hocaköy Mahallesi 130 ada 62 parsel Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2021 tarih 10619 sayılı kararı ile 'Hocaköy Değirmeni Koruma Alanı' belirlenmesine karar verilmiştir. İNEGÖL HOCAKÖY Detay
16/08/2021 15/09/2021 Süleymaniye Mahallesi 1245 ada 10 parselin ?Akaryakıt ve Servis İstasyonu?na alınmasına ilişkin hazırlatılan plan değişikliği 16.08.2021-14.09.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL SÜLEYMANİYE Detay
13/07/2021 13/08/2021 Çeltikçi Mah. 102 ada 5,6,11,12 nolu parsellerde 3194 sayılı Kanunu'nun 18.maddesi gereği imar uygulaması. İNEGÖL ÇELTİKÇİ Detay
12/07/2021 17/08/2021 İlçemiz Yeniceköy Mahallesi tapunun 506, 597 ve 598 adalardaki mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan imar uygulaması İNEGÖL YENİCEKÖY Detay
09/07/2021 09/08/2021 Süpürtü Mahallesi, Arpalık mevkiindeki Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.06.2021 tarih 10522 sayılı kararı ile "3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kısmen 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesine karar verilmiştir İNEGÖL SÜPÜRTÜ Detay
21/06/2021 26/07/2021 Süle Mahallesinde 115 ada 57 (Eski 22-25) nolu parselin 'Depolama Alanı' E: 0.60, Yençok: 8.50 olacak şeklinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 21.06.2021-20.07.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL SÜLE Detay
21/06/2021 26/07/2021 Akhisar Mahallesi 110 ada 369 ve 370 nolu "Konut Alanı" planlı imar adalarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan uygulama imar planı değişikliği 21.06.2021-20.07.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR Detay
16/06/2021 16/07/2021 Çavuş Mahallesi, Palanga Mevkiinde mevcut sit alanları dışında bulunan, 103 ada 77-79-59 parsellerin III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kulunun 29.04.2021 tarih 480 sayılı kararı ile karar verilmiştir . İNEGÖL ÇAVUŞKÖY Detay
08/06/2021 08/07/2021 Süleymaniye Mah. 1018 Ada 6 ve 7 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uygulaması. İNEGÖL - Detay
08/06/2021 08/07/2021 İlçemiz Orhaniye Mahallesi tapunun 1509/297 parsel , 1510/298-299 parseller ve 1511/ 277 ila 282 parseller imar uygulaması İNEGÖL ORHANİYE Detay
21/05/2021 25/06/2021 İlçemizin Cerrah Mahallesi tapunun 179, 185, 188, 194, 196, 208 adalardaki muhtelif parsellerdeki imar uygulaması İNEGÖL CERRAH Detay
20/05/2021 21/06/2021 Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31.01.2020 tarih ve 9388 sayılı kararı ile 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İnegöl (Merkez) Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu uygun bulunmuştur. 30 gün süre ile 20.05.2021-18.06.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL - Detay
18/05/2021 17/06/2021 Alanyurt Mahallesi 205 ada 4-5 parseller, 206 ada 9 parsel ve 222 ada 1 parsel çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.05.2021-16.06.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Alanyurt Detay
18/05/2021 17/06/2021 Süleymaniye Mahallesi 254 ada 23 parsel, 1777 ada 5 parselin batısı ve 742 ile 1305 adalar arasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.05.2021-16.06.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL SÜLEYMANİYE Detay
18/05/2021 17/06/2021 Süleymaniye ve Cuma Mahallelerinde 3 ada 27-37 parsellerin ?Otopark Alanına? 711 ada 449-450 parsellerin ?Konut Alanına? alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.05.2021-16.06.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Süleymaniye -- Cuma Detay
06/04/2021 06/05/2021 Dömez mahallesi 117 ada 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 43, 44(kısmen), 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 381, 382, 383, 479, 498, 500(kısmen), 502(kısmen), 504 parsellerinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2021 tarih 10262 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. İNEGÖL DÖMEZ Detay
05/04/2021 05/05/2021 Gündüzlü Mahallesi 102 ada 81, 135, 136 parseller ve 103 ada 1, 8, 9(kısmen) parsellerin, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2021 tarih 10261 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir İNEGÖL GÜNDÜZLÜ Detay
31/03/2021 30/04/2021 Cerrah Mahallesi 189 adada "Konut Alanı" planlı alanda, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği 31.03.2021-29.04.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir İNEGÖL CERRAH Detay
23/03/2021 23/04/2021 İlçemiz Cerrah Mahallesi 148 ada 96 ve 97 nolu parsellerde yapılan imar uygulaması İNEGÖL CERRAH Detay
01/03/2021 31/03/2021 Çavuş Mahallesi 112 ada 1 parselin ?Koruma Alanı? olarak belirlenmesine Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kulunun 17.02.2021 tarih 10231 sayılı kararı ile karar verilmiştir. İNEGÖL ÇAVUŞKÖY Detay
18/02/2021 22/03/2021 Çeltikçi Mahallesi 102 ada 5, 6, 11 ve 12 nolu parsellerde "Konut Alanı" planlı parsellerin bulunduğu imar adasının yeniden düzenlenmesi şeklinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği 18.02.2021-19.03.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir İNEGÖL ÇELTİKÇİ Detay
18/02/2021 22/03/2021 Kurşunlu Mahallesi 209 ada batısında ve 109 adanın güneyinde "Park Alanı" planlı alanların bir kısmında 2 adet "Regülatör Alanı" olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.02.2021-19.03.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL KURŞUNLU Detay
18/02/2021 22/03/2021 Yeniceköy Mahallesi 513 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği 18.02.2021-19.03.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL YENİCEKÖY Detay
27/01/2021 26/02/2021 Orhaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 1510 ada 299 parselde ada hattının düzeltilmesi ve kuzeyindeki Park Alanı'nın "Konut Alanı"na alınması, buna karşılık 1511 ada 277-278-279- 280-281-282 parsellerin "Park Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 27.01.2021-25.02.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL ORHANİYE Detay
25/11/2020 25/12/2020 Mahmudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 943 nolu adanın güneyinde "Park Alanı" planlı alanın bir kısmında 1 adet Trafo olacak şekilde "Trafo Alanı" olarak hazırlatılan, 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği 25.11.2020-24.12.2020 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
19/11/2020 21/12/2020 Orta Mahallesi, 1865 ada 221 (kısmen) ve 223 (kısmen) parsellerinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2020 tarih 9884 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir .19.11.2020-18.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL ORTAKÖY Detay
13/11/2020 14/12/2020 Mahmudiye Mahallesi 403 ada 4-59-67-68-116 nolu parsellerde askı itirazın değerlenlendirilmesi şekilde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
13/11/2020 14/12/2020 Cerrah Mahallesi 148 ada 44-96-97 parsellerin bulunduğu alanda imar ada hatlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH Detay
13/11/2020 14/12/2020 Edebey Mahallesi 114 ada ile Yeniceköy Mahallesi 260, 261, 459 nolu adalarda bulunan parsellerde yükseklik serbest olan alanlarda yüksekliğin belirtilmesi şeklinde hazırlatılan plan değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL Yeniceköy - Edebey Detay
11/11/2020 11/12/2020 Cerrah Mahallesi tapuda kayıtlı 241 ve 1974 no. lu adaların batısı, 1975 nolu adanın doğusundaki alan ile 229 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH Detay
11/11/2020 11/12/2020 Orhaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 1505 adanın doğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilanen tebliğ olunur. İNEGÖL ORHANİYE Detay
11/11/2020 11/12/2020 Akhisar Mahallesi tapuda kayıtlı 1755 ada ve Cerrah Mahallesi 102-103-104 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL Akhisar-Cerrah Detay