e-Devlet Kapısı

İnegöl BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
12/01/2023 13/02/2023 Akhisar Mah. 299 ada 7-12 nolu parsellerin güneyinde ve Mahmudiye Mah. 1296 ada 4 parselin doğusunda "Trafo Alanı" olarak belirlenen alanların yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 12.01.2023-10.02.2023 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Akhisar -Mahmudiye Detay
12/01/2023 13/02/2023 Alanyurt(Cumhuriyet) Mah. 139 ada 5 nolu parsele yönelik "Trafo Alanı" olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 12.01.2023-10.02.2023 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL CUMHURİYET Detay
12/01/2023 13/02/2023 Çeltikçi Mah. 134 ada 84 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 12.01.2023-10.02.2023 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL ÇELTİKÇİ Detay
06/03/2023 05/04/2023 Turgutalp Mahalle değirmeninin tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna 2863 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince 107 ada 2 parselin ?Kısmen Korunma Alanı? olarak belirlenmesi karar verilmiştir . 06.03.2023-04.04.2023 tarihleri arasında akıda ilan edilecektir. İNEGÖL TURGUTALPKÖY Detay
06/03/2023 05/04/2023 Süpürtü mahallesinde özel mülkiyete ait tapunun 121 ada 16 ve 17 parsellerinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen kaçak kazı sonucunda çok sayıda mezar yapısına rastlanıldığı ve alanın nekropol alanı olduğu anlaşıldığından parsellerin 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verilmiştir . 06.03.2023-04.04.2023 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL SÜPÜRTÜ Detay
24/03/2023 24/04/2023 Karalar Mahallesi 127 ada batısı, 252 ada 5 parsel güneyi ve 256 ada 1 parsel doğusunda 3 adet Trafo Alanı olarak onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 24.2023-22.04.2023 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL KARALAR Detay
29/11/2022 29/12/2022 Süleymaniye Mah. 960 ada 2-3-6-7-9 parsellere ait plan değişikliği 29.11.2022-28.12.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL SÜLEYMANİYE Detay
16/11/2022 16/12/2022 İnegöl 1/1000 ölçekli uygulama imar planında onaylanan plan notu ilavesi 16.11.2022-15.12.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL - Detay
12/09/2022 12/10/2022 Kestanealan mah. 103 ada 9 parsel 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası?nın 8.maddesi gereğince ?korunma alanı? olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İNEGÖL KESTANEALANI Detay
16/11/2022 16/12/2022 Yeniceköy 4634 parsel doğusunda, Mahmudiye 993 ada 26 parsel batısında, Karalar 196 ada 6 parsel kuzeyinde 3 adet trafo olarak onaylanan plan değişikliği 16.11.2022-15.12.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Yeniceköy -Mahmudiye -Karalar Detay
13/10/2022 14/11/2022 Alanyurt Mah. 227 ada 10 parsel güneyinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.10.2022-11.11.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Alanyurt Detay
05/04/2023 05/05/2023 Hacıkara Mahallesi, Tütünlük Mevkii?nde Yeniden belirlenen ?I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ? 05.04.2023-04.05.2023 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL HACIKARA Detay
13/10/2022 14/11/2022 Yeniceköy Mahallesi 246 ada ve 440.sokakta onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.10.2022-11.11.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL YENİCEKÖY Detay
06/07/2022 05/08/2022 Çeltikçi Mahallesi 120 ada 4 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL ÇELTİKÇİ Detay
06/07/2022 05/08/2022 Akhisar Mahallesi 578 ada 18 parselde 2013 ada 1 parselinde doğusunda, 411 ada 4 parselin kuzeyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR Detay
06/07/2022 05/08/2022 Mahmudiye Mahallesi 833 ada 562 parselin doğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
01/08/2022 31/08/2022 Kulaca Mahallesi 118 ada 54 parsele ilişkin ?Sanayi Alanı, Trafo Alanı, Park Alanı, Yol ve Otopark ? olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan planların onaylanmasına karar verilmiştir.01.08.2022-30.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL KULACA Detay
24/08/2022 23/09/2022 Cerrah Mah. 102/10-11-12-13-14-15-16-19-20 nolu parseller, 103/1-2-3-4-5 nolu parseller, 104/1-2-3-4-5-7-10-12-13-14-15 nolu parseller ile Akhisar 1755/1-2-3-4 nolu parsellere ilişkin imar uygulaması 24.08.2022-23.09.2022 tarihleri askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Cerrah-Akhisar Detay
12/09/2022 12/10/2022 Maden mah. 128 ada 117 parsel 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası?nın 8.maddesi gereğince ?korunma alanı? olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İNEGÖL MADENKÖY Detay
12/09/2022 12/10/2022 Güneykestane mah. 101 ada 6 parsel 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası?nın 8.maddesi gereğince ?korunma alanı? olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İNEGÖL GÜNEYKESTANE Detay
19/10/2022 18/11/2022 Akhisar 2046 ada 13-14 parsellerde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19.10.2022-17.11.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR Detay
04/08/2022 05/09/2022 Akhisar mahallesinde 101 ada 79 parselde taşınmazdaki mezarlığın içerisinde 2863 sayılı kanunun 6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan 19.yy?a ait mezar taşlarının bulunması nedeniyle mezarlığın ?korunma alanı? olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 04.08.2022-02.09.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR Detay
19/10/2022 18/11/2022 Karalar Mah. 144 ada 1 parselde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19.10.2022-17.11.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Karalar Detay
01/08/2022 31/08/2022 Rüştiye mahallesi 105 ada 8 parselin 2863 sayılı Yasası?nın 8.maddesi gereğince ?korunma alanı? olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 01.08.2022-30.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL RÜŞTİYE Detay
13/10/2022 14/11/2022 Akhisar Mahallesi 399 ada 2 parsel doğusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.10.2022-11.11.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR Detay
06/07/2022 05/08/2022 Gündüzlü Mahallesi 112 ada 118 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL GÜNDÜZLÜ Detay
06/07/2022 05/08/2022 Orhaniye Mahallesi Kozluca Bulvarı-Mezbaha Sokakta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL ORHANİYE Detay
13/10/2022 14/11/2022 Cerrah mah. 128 ada 4-13 parseller, 129 ada 1-13-14-15 parseller, 130 ada 11-12 parsellerde Korunma Alanı olarak onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.10.2022-11.11.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH Detay
06/07/2022 05/08/2022 Süleymaniye Mahallesi 573 ada Gönülaçan-Yeşilbağ sokakta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL SÜLEYMANİYE Detay
06/07/2022 05/08/2022 Mahmudiye Mahallesi 1366 ada 435 parselin güneybatısında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
13/10/2022 14/11/2022 Yeniceköy Mahallesi 511/8 Doğusunda, 369/4 güneyinde, 4911 parsel güneyinde ve 286/1 Kuzeyinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.10.2022-11.11.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL YENİCEKÖY Detay
06/07/2022 05/08/2022 Süleymaniye Mahallesi 1305 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 06.07.2022-04.08.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir İNEGÖL SÜLEYMANİYE Detay
23/06/2022 25/07/2022 Alanyurt 3083 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 23.06.2022-22.07.2022 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL Alanyurt Detay
11/04/2023 11/05/2023 Hocaköy Mahallesi 118 ada 2-3-4 parsellere ait uygulama imar planı 11.04.2023-10.05.2023 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL HOCAKÖY Detay