e-Devlet Kapısı

İnegöl BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
06/04/2021 06/05/2021 Dömez mahallesi 117 ada 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 43, 44(kısmen), 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 381, 382, 383, 479, 498, 500(kısmen), 502(kısmen), 504 parsellerinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2021 tarih 10262 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. İNEGÖL DÖMEZ Detay
05/04/2021 05/05/2021 Gündüzlü Mahallesi 102 ada 81, 135, 136 parseller ve 103 ada 1, 8, 9(kısmen) parsellerin, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2021 tarih 10261 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir İNEGÖL GÜNDÜZLÜ Detay
31/03/2021 30/04/2021 Cerrah Mahallesi 189 adada "Konut Alanı" planlı alanda, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği 31.03.2021-29.04.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir İNEGÖL CERRAH Detay
23/03/2021 23/04/2021 İlçemiz Cerrah Mahallesi 148 ada 96 ve 97 nolu parsellerde yapılan imar uygulaması İNEGÖL CERRAH Detay
01/03/2021 31/03/2021 Çavuş Mahallesi 112 ada 1 parselin ?Koruma Alanı? olarak belirlenmesine Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kulunun 17.02.2021 tarih 10231 sayılı kararı ile karar verilmiştir. İNEGÖL ÇAVUŞKÖY Detay
18/02/2021 22/03/2021 Yeniceköy Mahallesi 513 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği 18.02.2021-19.03.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL YENİCEKÖY Detay
18/02/2021 22/03/2021 Kurşunlu Mahallesi 209 ada batısında ve 109 adanın güneyinde "Park Alanı" planlı alanların bir kısmında 2 adet "Regülatör Alanı" olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.02.2021-19.03.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL KURŞUNLU Detay
18/02/2021 22/03/2021 Çeltikçi Mahallesi 102 ada 5, 6, 11 ve 12 nolu parsellerde "Konut Alanı" planlı parsellerin bulunduğu imar adasının yeniden düzenlenmesi şeklinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği 18.02.2021-19.03.2021 tarihleri arasında ilan edilecektir İNEGÖL ÇELTİKÇİ Detay
27/01/2021 26/02/2021 Orhaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 1510 ada 299 parselde ada hattının düzeltilmesi ve kuzeyindeki Park Alanı'nın "Konut Alanı"na alınması, buna karşılık 1511 ada 277-278-279- 280-281-282 parsellerin "Park Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 27.01.2021-25.02.2021 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL ORHANİYE Detay
25/11/2020 25/12/2020 Mahmudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 943 nolu adanın güneyinde "Park Alanı" planlı alanın bir kısmında 1 adet Trafo olacak şekilde "Trafo Alanı" olarak hazırlatılan, 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği 25.11.2020-24.12.2020 tarihleri arasında askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
19/11/2020 21/12/2020 Orta Mahallesi, 1865 ada 221 (kısmen) ve 223 (kısmen) parsellerinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.09.2020 tarih 9884 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir .19.11.2020-18.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL ORTAKÖY Detay
13/11/2020 14/12/2020 Edebey Mahallesi 114 ada ile Yeniceköy Mahallesi 260, 261, 459 nolu adalarda bulunan parsellerde yükseklik serbest olan alanlarda yüksekliğin belirtilmesi şeklinde hazırlatılan plan değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL Yeniceköy - Edebey Detay
13/11/2020 14/12/2020 Cerrah Mahallesi 148 ada 44-96-97 parsellerin bulunduğu alanda imar ada hatlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH Detay
13/11/2020 14/12/2020 Mahmudiye Mahallesi 403 ada 4-59-67-68-116 nolu parsellerde askı itirazın değerlenlendirilmesi şekilde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 13.11.2020-12.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
11/11/2020 11/12/2020 Cerrah Mahallesi tapuda kayıtlı 241 ve 1974 no. lu adaların batısı, 1975 nolu adanın doğusundaki alan ile 229 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL CERRAH Detay
11/11/2020 11/12/2020 Orhaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 1505 adanın doğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilanen tebliğ olunur. İNEGÖL ORHANİYE Detay
11/11/2020 11/12/2020 Akhisar Mahallesi tapuda kayıtlı 1755 ada ve Cerrah Mahallesi 102-103-104 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 11.11.2020-10.12.2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. İNEGÖL Akhisar-Cerrah Detay
23/10/2020 23/11/2020 Kulaca ve Bilal mahallelerinde muhtelif parsellerde Bursa KVKBK'nın 24.09.2020 tarih 9880 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. İNEGÖL Kulaca -Bilal Detay
20/10/2020 19/11/2020 Mahmudiye Mahallesi 1653 ada 1 parsel güneyi ile 1657 ada 1 parsel güneyine ait uygulama imar planı değişiklikleri 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
20/10/2020 19/11/2020 Sinanbey Mahallesi 101 ada 1 ve 2 nolu parsellere ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir. İNEGÖL SİNANBEY Detay
20/10/2020 19/11/2020 Yeniceköy Mahallesi 597-598 nolu adalara ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir İNEGÖL YENİCEKÖY Detay
20/10/2020 19/11/2020 Akhisar Mahallesi 701-704-1698-1699-1700-1701 adalar ile 136 ada 1 parsel ve yakın çevresine ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir İNEGÖL AKHİSAR Detay
20/10/2020 19/11/2020 Akhisar mahallesi 320 ada 17 parsele ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir. İNEGÖL AKHİSAR Detay
20/10/2020 19/11/2020 Mahmudiye Mah. 385 ada 1717 parsel güneyine ait uygulama imar planı değişikliği 20.10.2020-18.11.2020 süresince askıda ilan edilecektir. İNEGÖL MAHMUDİYE Detay
26/08/2020 25/09/2020 Sinanbey Mahallesi 1338 ada 14-15 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL SİNANBEY Detay
26/08/2020 25/09/2020 Tahtaköprü Mahallesi Ticaret Alanları-Muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ Detay
24/08/2020 23/09/2020 Aşağıballık Mahallesi, 110 ada 1-2-3-4-11(kısmen) 27(kısmen)-33-34-35-36 parsel nolu taşınmazların Bursa KVKBK'nın 25.06.2020 tarih 9625 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. İNEGÖL AŞAĞIBALLIK Detay
07/08/2020 07/09/2020 Alanyurt(Fatih-Cumhuriyet) Mahallesi 1692/1 --125 adanın güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL ALANYURT Detay
07/08/2020 07/09/2020 Tahtaköprü Mahallesi 186 ada 1-2-3-16-17-18-19-20 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ Detay
07/08/2020 07/09/2020 Altay Cad. 1351/15?Koca Sok. 788/305-306, Gürler Sokak 1370/243-244-347-356-357, 1.Mesudiye Sok. 98/1-68-69, Bircanlar Sok. 321/1-13, Fethiye Çıkmazı Sok. 403/4-59-67-68-116, Mahmudiye Mah.789/485 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama planı değişikliği İNEGÖL - Detay
07/08/2020 07/09/2020 Alanyurt (Yunus Emre) Mahallesi 2903-2893 parseller arası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL ALANYURT Detay
07/08/2020 07/09/2020 Kemalpaşa Mahallesi 860 ada 321 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL KEMALPAŞA Detay
21/05/2020 23/06/2020 Kemalpaşa Mahallesi 860 ada 321 nolu parselde İmar Uygulaması. İNEGÖL Kemalpaşa Detay
01/05/2020 15/05/2020 Boğaz Mahallesi 136 ada 86 parsele ait uygulama imar planı İNEGÖL BOĞAZKÖY Detay
01/05/2020 30/05/2020 Süleymaniye mah. 254 ada 374 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İNEGÖL SÜLEYMANİYE Detay