e-Devlet Kapısı

Bu hizmeti kullanarak belediyede işlem gören evrakların süreçlerini takip edebilirsiniz.
Sorgulama Formu
Evrak Yılı/Numarası
Güvenlik Resmi