e-Devlet Kapısı

Millî Savunma Bakanlığı NCAGE (NATO Ticari ve Kamu Kuruluş Kodu) Tahsisi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza