e-Devlet Kapısı

Nükleer Düzenleme Kurumu İmalat/Bakım/Onarım vb. Odaları İçin Zırhlama Uygunluk Raporu Verilmesi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka