e-Devlet Kapısı

Nükleer Düzenleme Kurumu Lisans Belgeleri Üzerinde Yapılacak Değişiklik ile Kayıp Belgenin Yeniden Düzenlenmesi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka