e-Devlet Kapısı

Nükleer Düzenleme Kurumu Lisanslı Nükleer Tıp Üniteleri ile Radyoizotop ve Radyofarmasötik Üretimi, Hızlandırıcı, Işınlama vb. Tesis Lisanslarında Kapsam Değişikliği Yapılması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka