e-Devlet Kapısı

Nükleer Düzenleme Kurumu Lisanslı Nükleer Tıp Üniteleri, Radyoizotop ve Radyofarmasötik Üretim, Hızlandırıcı, Işınlama vb. Tesisleri İçin Revize Zırhlama Uygunluk Raporu Verilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka