e-Devlet Kapısı

Orta Doğu Teknik ÜniversitesiElektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.
Bu servis kurum elektronik belge yönetim sistemi tarafından oluşturulan belgelerin doğruluğunu kontrol etmek, belge bilgilerine ulaşmak ve belgeyi görüntülemek amacıyla oluşturulmuştur.

Evrak Bilgileri
Doğrulanacak evraka ait belge doğrulama kodu girilmelidir.
Güvenlik Resmi