e-Devlet Kapısı

Orman Genel MüdürlüğüAraştırma Ormanlarının Kuruluş Amaçlarına Göre Planlanması, Yönetilmesi, İşletilmesi ve Bu Konuda İlgili Birimlerle İşbirliğinin Sağlanması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı