e-Devlet Kapısı

Orman Genel Müdürlüğü Bakanlık Kuruluşları İle Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhtiyacı Olan Her Türlü Orman Ağaç Ağaççık Ve Florasına Ait Tohumları Üretmek Ürettirmek Gerektiğinde Üretimle İlgili Maddeleri İthal Ve İhraç Etmek Üretilen Tohumların Tahsis

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka