e-Devlet Kapısı

Orman Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Projesine İlişkin ÇED İnceleme Ve Değerlendirme Formunun Proje Sahibine Verilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka