e-Devlet Kapısı

Orman Genel MüdürlüğüOrman Kadastrosu Görmemiş Yerlerdeki Orman Alanları ile Özel ve Tüzel Kişilik Ormanlarından Doğan Mülkiyet Anlaşmazlıklarının Çözülmesi Hakkında Gelen Başvuruların Değerlendirilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı