e-Devlet Kapısı

Orman Genel Müdürlüğü Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Yapılmış Birimlerde; 30.Madde ve 4999 Fenni Hata Düzeltmesi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması, Mahkeme Kararı Uygulamaları, 6292' e Göre Düzeltme, 5831 2/B Tescil ve 22/a Yenileme Çalışmalarında Görevlendir

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka