e-Devlet Kapısı

Sanayi ve Teknoloji BakanlığıYatırım Teşvik Belgesinin devri ya da Belge Kapsamında Temin Edilen Makina ve Teçhizatın Devri, Satışı, İhracı veya Kiralanması İçin İzin Verilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı