e-Devlet Kapısı

Sosyal Güvenlik Kurumu5434 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı