e-Devlet Kapısı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaşkanlığıESR Tekniği ile 10 Gy-200 kGy Arası Radyasyon Dozlarının Ölçülmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka