e-Devlet Kapısı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaşkanlığıNükleer Tıp Alanında Teşhis Ve Tedavide  Kullanılan Radyoaktif İlaçların Kalite Kontrolü

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka