e-Devlet Kapısı

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Çalışan Sertifikerlerin Sertifikerlik Yetkisinin İptali Başvurusu

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka