e-Devlet Kapısı

Tarım ve Orman BakanlığıTek Tırnaklı, Çift Tırnaklı ve Diğer Memeli Hayvanlarda Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi İçin Verilen Suni Tohumlama Yapabilme İzninin İptal Edilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı