e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
29/09/2023 30/10/2023
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 1/5000 Ölçekli Karaağaç Köy İçi ve Köy İçi İlave Revizyon Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli ve 723 sayılı kararıyla onaylanmış olup, askı süresi içerisinde plana gelen itirazlar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1292 sayılı kararları ile karara bağlanmış olup, Kapaklı İlçesi, 1/5000 Ölçekli Karaağaç Köy İçi ve Köy İçi İlave Revizyon Nazım İmar Planı (Askı İtirazı ile Düzenlenen) Plan Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 29.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI KARAAĞAÇ Detay
22/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Osman Paşa (Yıldırım Beyazıt) Mahallesi, 1445 ada 13 parsel, 1447 ada 1 parsel ve tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarih ve 1300 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.09.2023 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY GAZİ OSMAN PAŞA Detay
22/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 684 ada 34-35 parsel ve 2488 ada 2 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarih ve 1298 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.09.2023 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU NUSRATİYE Detay
22/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 684 ada 34-35 parsel ve 2488 ada 2 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarih ve 1299 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.09.2023 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU NUSRATİYE Detay
22/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 2035 ada 17 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarih ve 1296 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.09.2023 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU REŞADİYE Detay
22/09/2023 23/10/2023 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 2035 ada 17 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarih ve 1297 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.09.2023 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır. ÇORLU REŞADİYE Detay
21/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 514 ada 6 parsel ile 582 ada 1 parsel arasında bulunan İmar yoluyla ilgili Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 11/11/2022 tarih, E:2021/885, K:2022/884 sayılı kararına istinaden Ergene Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1249 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ERGENE VELİMEŞE Detay
21/09/2023 23/10/2023
İlimiz, Ergene İlçesi, Vakıflar Mahallesi, 102 ve 103 nolu adalar arasında kalan tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve  13.09.2023 tarih ve 1253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ERGENE - Detay
21/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 514 ada 6 parsel ile 582 ada 1 parsel arasında bulunan İmar yoluyla ilgili Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 11/11/2022 tarih, E:2021/885, K:2022/884 sayılı kararına istinaden Ergene Belediyesi tarafından hazırlanan ve Ergene Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1250 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ERGENE VELİMEŞE Detay
21/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 433 ada 30 parsel numaralı, üzerinde kültür varlığı tescili bulunan taşınmaza ilişkin hazırlanan ve 31.05.2023 tarihli ve 9418 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla koruma alanı içi uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1251 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA 100. YIL Detay
21/09/2023 23/10/2023
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 335 ada 152 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1260 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA KARADENİZ,AYDOĞDU Detay