e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Askıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
24/02/2020 25/03/2020
İlimiz, Muratlı İlçesi, İlçe Merkezine ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 229 sayılı kararıyla onaylanan Muratlı İlçe Merkezine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 24.02.2020 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
MURATLI - Detay
20/02/2020 23/03/2020
Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazlara ve tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 226 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA KÖSEİLYAS Detay
20/02/2020 20/03/2020
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Hisar Mahallesi, 41 ada 2 parsel ile güneyindeki kadastral boşluğun bir kısma ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 230 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
HAYRABOLU HİSAR Detay
20/02/2020 20/03/2020
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Hisar Mahallesi, 41 ada 2 parsel ile güneyindeki kadastral boşluğun bir kısma ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 231 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
HAYRABOLU HİSAR Detay
20/02/2020 23/03/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 2214 ada 3 parsel numaralı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 242 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
20/02/2020 20/03/2020
TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, 1/5000 ÖLÇEKLİ BÜYÜKYONCALI NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTUNA İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.02.2020 TARİHLİ VE 220 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTANIN VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 20.02.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
SARAY BÜYÜKYONCALI Detay
20/02/2020 20/03/2020
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Kandamış Mahallesi, 129 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 237 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
HAYRABOLU KANDAMIŞ Detay
20/02/2020 20/03/2020
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Kandamış Mahallesi, 129 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 238 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
HAYRABOLU KANDAMIŞ Detay
20/02/2020 23/03/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 3408 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ve 2845 ile 2708 numaralı adaların arasında kalan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 240 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA GÜNDOĞDU-TURGUT Detay
20/02/2020 23/03/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 3408 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ve 2845 ile 2708 numaralı adaların arasında kalan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 241 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA GÜNDOĞDU-TURGUT Detay
20/02/2020 23/03/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 2214 ada 3 parsel numaralı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 243 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay