e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
29/04/2022 30/05/2022
İlimiz, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi, Belediye Hizmet Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 511 sayılı kararıyla onaylanmış olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 29.04.2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU HIDIRAĞA Detay
26/04/2022 26/05/2022 Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Hatip Mahallesi, 428 Ada 1 nolu Parsel, 438 Ada 1 nolu Parsel ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 505 sayılı kararıyla onaylanmış olup, söz konusu plan değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 26.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.  ÇORLU HIDIRAĞA Detay
25/04/2022 25/05/2022
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 136 ada 2 parsel ve 332 ada 1 parselin güneyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 525 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY FEVZİ PAŞA Detay
25/04/2022 25/05/2022
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 136 ada 2 parsel ve 332 ada 1 parselin güneyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 524 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY FEVZİ PAŞA Detay
22/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, İlyas Mahallesi, 209 ada 56 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 521 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
HAYRABOLU İLYAS Detay
22/04/2022 23/05/2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu, Eskicami ve Ortacami Mahalleleri, Park Alanlarına İlişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/04/2022 tarih ve 516 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22/04/2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SÜLEYMANPAŞA - Detay
22/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Pazarcık Mahallesi, 185 ada 5, 6 ve 24 parsel numaralı taşınmazların ve kadastral boşluğun bir kısmına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ait 30.03.2021 tarihli ve E.4347 sayılı yazısına istinaden hazırlandığı belirtilen ve Saray Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 28 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 502 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SARAY PAZARCIK Detay
22/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Pazarcık Mahallesi, 185 ada 5, 6 ve 24 parsel numaralı taşınmazların ve kadastral boşluğun bir kısmına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ait 30.03.2021 tarihli ve E.4347 sayılı yazısına istinaden hazırlandığı belirtilen ve Saray Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 28 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 503 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SARAY PAZARCIK Detay
22/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, İlyas Mahallesi, 209 ada 56 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 522 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
HAYRABOLU İLYAS Detay
22/04/2022 23/05/2022

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı,  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/04/2022 tarih ve 530 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan paftaları ve plan açıklama raporunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22/04/2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SÜLEYMANPAŞA - Detay
22/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Demirbaba Mevkiine ilişkin sunulan 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 506 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ERGENE CUMHURİYET Detay
22/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Demirbaba Mevkiine parsellere ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 507 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ERGENE CUMHURİYET Detay
21/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk Mahallesi (Gündoğdu), 192 ve 194 adalara ilişkin kurumumuzca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 514 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay
21/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, 9419 ve 6856 parsel numaralı taşınmazların güneyinde yer alan tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 519 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
MARMARAEREĞLİSİ YENİÇİFTLİK Detay
21/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Kurtpınar Mahallesi, 164 ada 20 parsel, 151 ada 21 parsel, 382 ada 96 parsel, 373 ada 94 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 533 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
MURATLI İSTİKLAL-KURTPINAR Detay
21/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, 9419 ve 6856 parsel numaralı taşınmazların güneyinde yer alan tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan, Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarihli ve 41 sayılı Kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 520 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
MARMARAEREĞLİSİ YENİÇİFTLİK Detay
21/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Kurtpınar Mahallesi, 164 ada 20 parsel, 151 ada 21 parsel, 382 ada 96 parsel, 373 ada 94 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarihli ve 532 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
MURATLI İSTİKLAL-KURTPINAR Detay
21/04/2022 23/05/2022
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk Mahallesi (Gündoğdu), 192 ve 194 adalara ilişkin kurumumuzca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 515 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.04.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay