e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
26/02/2024 26/03/2024
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, 2751 ve 2752 adalar, 608 ada 259 ve 266 parsel numaralı taşınmazlar, 2097 ada 1 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan, daha önce Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2023 tarihli ve 1294 sayılı Kararıyla kabul edilen ve 31.10.2023 tarihli ve 9734 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 257 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu imar planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 26.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay
22/02/2024 22/03/2024
Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Ayaspaşa Mahallesi, 105 ada 34 parsel, 105 ada 1 parsel ve güneyindeki tescil harici alan ile 815 ada 1 parsel etrafında bulunan tescil harici alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 269 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SARAY AYASPAŞA Detay
22/02/2024 22/03/2024
Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Ayaspaşa Mahallesi, 105 ada 34 parsel, 105 ada 1 parsel ve güneyindeki tescil harici alan ile 815 ada 1 parsel etrafında bulunan tescil harici alana ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 268 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SARAY AYASPAŞA Detay
22/02/2024 22/03/2024
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 253 sayılı kararıyla onaylanmış olup söz konusu plan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY VELİKÖY Detay
21/02/2024 22/03/2024
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, 3400 ada 1 parsel ve Namık Kemal (Köseilyas) Mahallesi, 144 ada 2 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 246 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu imar planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay
21/02/2024 22/03/2024
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, 3400 ada 1 parsel ve Namık Kemal (Köseilyas) Mahallesi, 144 ada 2 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 247 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu imar planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay
21/02/2024 22/03/2024
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Körfezboğazı Mevkiinde yer alan bazı imar adalarına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 264 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu imar planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA BAHÇELİEVLER Detay
21/02/2024 22/03/2024
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Körfezboğazı Mevkiinde yer alan bazı imar adalarına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarihli ve 267 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanmış olup söz konusu imar planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA BAHÇELİEVLER Detay