e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
21/05/2024 21/06/2024
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa (Fatih) Mahallesi, 972 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarih ve 660 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.05.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Detay
17/05/2024 20/06/2024
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (İstiklal) Mahallesi, 2444 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 1349 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 18.03.2024 tarihli ve E-82648598-300-9061652 sayılı yazısına istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarihli ve 630 sayılı kararıyla yeniden düzenlenmiş olup söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.05.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU Detay
16/05/2024 17/06/2024 Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 486 ada 25 parsel ile 713 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarihli ve 653 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait plan paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 16.05.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. MALKARA CAMİ ATİK Detay
16/05/2024 17/06/2024 Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 486 ada 25 parsel ile 713 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarihli ve 654 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait plan paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 16.05.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.  MALKARA CAMİ ATİK Detay
16/05/2024 17/06/2024
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1242 ada 25, 26, 27, 28 ve 29 Parseller ile 3038, 3039, 3040, 3073 ve 3074 parsellere ilişkin sunulan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarihli ve 642 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 16.05.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI ATATÜRK Detay
16/05/2024 17/06/2024
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2017 ada 17 parsele ilişkin sunulan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarihli ve 681 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 16.05.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI ATATÜRK Detay