e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Askıdaki İmar Planı Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
21/08/2019 21/09/2019

İlimiz, Şarköy İlçesi, Uçmakdere Mahallesi, Kensel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği (1/1000 KAUİP Askı İtirazlarıyla Düzenlenen), Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 334 sayılı kararı ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.07.2019 tarih ve 6109 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup plan paftaları ve plan açıklama raporunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

ŞARKÖY UÇMAKDERE Detay
21/08/2019 21/09/2019 İlimiz, Şarköy İlçesi, Uçmakdere Mahallesi, Kensel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği (1/1000 KAUİP Askı İtirazlarıyla Düzenlenen), Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 334 sayılı kararı ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.07.2019 tarih ve 6109 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup plan paftaları ve plan açıklama raporunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. ŞARKÖY UÇMAKDERE Detay
09/08/2019 09/09/2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2931 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 589 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 09.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI YANIKAĞIL Detay
07/08/2019 09/09/2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2290 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 591 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI YANIKAĞIL Detay
07/08/2019 09/09/2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2846 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 593 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI YANIKAĞIL Detay
07/08/2019 09/09/2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 3027 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 586 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
KAPAKLI YANIKAĞIL Detay
07/08/2019 09/09/2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 344 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2290 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 590 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin pastasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI YANIKAĞIL Detay
07/08/2019 09/09/2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 344 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2846 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 592 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI YANIKAĞIL Detay
07/08/2019 09/09/2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 344 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 3027 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 585 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI YANIKAĞIL Detay