e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
21/09/2020 21/10/2020 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarihli ve 926 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz, Çerkezköy İlçesi, Mezarlık Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.09.2020 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. ÇERKEZKÖY CUMHURİYET Detay
18/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Yenice Mahallesi, 3589, 3689 ve 3690 numaralı parsellere ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarih ve 893 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU YENİCE Detay
18/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, 346 ada 64 parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarihli ve 887 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
MALKARA CAMİ ATİK Detay
18/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Yenice Mahallesi, 3589, 3689 ve 3690 numaralı parsellere ilişkin sunulan 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarih ve 892 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 18.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU YENİCE Detay
17/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 834 ada 3 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarih ve 923 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY İSTASYON Detay
17/09/2020 19/10/2020 Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi, 902 ada 1, 2, 3,177 ve 179 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarih ve 933 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. ÇERKEZKÖY KIZILPINAR NAMIK KEMAL Detay
17/09/2020 19/10/2020
1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerinden 3.3.1.3 Kırsal Yerleşim Alanları başlıklı 3.3.1.3. maddesinin e fıkrasının 1. bendinin sonuna "Kırsal Yapı Belgesinin geçerlilik süreleri İmar Mevzuatında belirtilen Yapı Ruhsatı geçerlilik süreleriyle aynıdır. Ancak bu yapılarda inşaata başlama süresi şartı aranmaz." maddesi eklenmesine ilişkin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerine Ait Plan Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli ve 793 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle (30 gün) askıya çıkarılmıştır. 
SÜLEYMANPAŞA - Detay
17/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2767 ve 2749 adalar arasındaki tapuda tescilsiz alan ile Hürriyet Mahallesi 2163 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarihli ve 931 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA GÜNDOĞDU-TURGUT Detay
17/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 834 ada 3 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarih ve 922 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY İSTASYON Detay
17/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2767 ve 2749 adalar arasındaki tapuda tescilsiz alan ile Hürriyet Mahallesi 2163 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarihli ve 930 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA GÜNDOĞDU-TURGUT Detay
17/09/2020 19/10/2020
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi, 902 ada 1, 2, 3,177 ve 179 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2020 tarih ve 932 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY KIZILPINAR NAMIK KEMAL Detay
14/09/2020 14/10/2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 229 sayılı kararıyla onaylanan Muratlı İlçe Merkezine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarih ve 730 sayılı kararına istinaden düzenlenen Muradiye Mahallesi 297 ada 1, 2, 3 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 14.09.2020 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
MURATLI MURADİYE Detay
14/09/2020 14/10/2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 229 sayılı kararıyla onaylanan Muratlı İlçe Merkezine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarih ve 726 sayılı kararına istinaden düzenlenen Muradiye Mahallesi 597 ada 69, 80 ve 82 parseller ile 87 ada 20 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 14.09.2020 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. 
MURATLI MURADİYE Detay
14/09/2020 14/10/2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 229 sayılı kararıyla onaylanan Muratlı İlçe Merkezine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarih ve 732 sayılı kararına istinaden düzenlenen Kurtpınar Mahallesi 57 ada 4 ve 10 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 14.09.2020 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
MURATLI İSTİKLAL-KURTPINAR Detay
25/08/2020 28/09/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 3100 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli ve 777 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.08.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
25/08/2020 28/09/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 3099 ada 5 parsel numaralı taşınmaza ve  tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli ve 773 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.08.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
25/08/2020 28/09/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 3099 ada 5 parsel numaralı taşınmaza ve  tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli ve 774 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.08.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
25/08/2020 28/09/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1480 numaralı adanın batısında
yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli ve 776 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.08.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU Detay
25/08/2020 28/09/2020 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1480 numaralı adanın batısında
yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli ve 775 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.08.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU Detay