e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
19/01/2021 19/02/2021
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 176, 180, 1687 adalar ile 180 adanın  kuzeyinde yer alan tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarihli ve 164 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI ATATÜRK Detay
19/01/2021 19/02/2021
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Osman Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 407, 416, 419 ve 577 adalar arasındaki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 160 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY GAZİ OSMAN PAŞA,GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Detay
19/01/2021 19/02/2021 İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10811 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarihli ve 162 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. SÜLEYMANPAŞA KARACAKILAVUZ Detay
19/01/2021 19/02/2021
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, 206 ada 9 parsel, 100 ada 7 parsel ve güneyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 163 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY İSTASYON Detay
19/01/2021 19/02/2021 TEKİRDAĞ İLİ, SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, ÖPA-1 ALANI TARİHİ BİNA ÇEVRESİ PARK ALANINA İLİŞKİN HAZIRLANAN VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13/01/2021 TARİH VE 159 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA 19.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY (30 GÜN) SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. SÜLEYMANPAŞA ORTACAMİ Detay
19/01/2021 19/02/2021
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Osman Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 407, 416, 419 ve 577 adalar arasındaki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 161 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY GAZİ OSMAN PAŞA,GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Detay