e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
30/07/2021 30/08/2021 Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 35 ada 1 parselin doğusundaki tapuda tescilsiz alan ve 29 ada 7 parselin bir kısmına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 1341 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 30.07.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. ÇERKEZKÖY GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Detay
30/07/2021 31/08/2021
Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi, 355 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ile 167 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller arasında kalan tapuda tescil harici alana ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2021 tarih ve 1305 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 30/07/2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SARAY BÜYÜKYONCALI MERKEZ Detay
30/07/2021 31/08/2021
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2404 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve batısındaki tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2021 tarih ve 1333 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 30/07/2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
SÜLEYMANPAŞA - Detay
30/07/2021 30/08/2021
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 35 ada 1 parselin doğusundaki tapuda tescilsiz alan ve 29 ada 7 parselin bir kısmına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 1342 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 30.07.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Detay