e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
28/09/2022 28/10/2022
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 2609 ada 4 parsel ile 2606 ve 2607 adaların doğusundaki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 1280 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 28.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU MUHİTTİN Detay
28/09/2022 28/10/2022
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 2609 ada 4 parsel ile 2606 ve 2607 adaların doğusundaki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 1281 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 28.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU MUHİTTİN Detay
27/09/2022 27/10/2022
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 369 ada 34 parsel ve 1811 adanın kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 1193 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 27.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU REŞADİYE Detay
27/09/2022 27/10/2022
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 369 ada 34 parsel ve 1811 adanın kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 1194 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 27.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU REŞADİYE Detay
26/09/2022 27/10/2022
İlimiz, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği (Plan Notu İlavesi), Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2022 tarihli ve 1282 sayılı kararıyla onaylanmış olup söz konusu plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 26/09/2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
- - Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi, 1268 ada 59 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1231 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
23/09/2022 24/10/2022 Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, 2751 ve 2752adalar, 608 ada 259 ve 266 parsel numaralı taşınmazlar, 2097 ada 1 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan ve 26.07.2022 tarihli ve 8566 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1268 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır. SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet ve Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, Bağlar Yurdu Caddesi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1237 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA HÜRRİYET Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 127 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1235 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA HÜRRİYET Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi, 101 ada 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1232 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA DEĞİRMENALTI Detay
23/09/2022 24/10/2022
Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesi, Likit Depolama A.Ş.'ye ait boru hattına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1230 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
MARMARAEREĞLİSİ SULTANKÖY Detay
23/09/2022 24/10/2022
İLİMİZ, SARAY İLÇESİ, ÇUKURYURT MAHALLESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.09.2022 TARİH VE 1265 KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 23.09.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY (30 GÜN) SÜREYLE ASKI İLANINA ÇIKARILMIŞTIR.
SARAY ÇUKURYURT Detay
23/09/2022 24/10/2022
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 2461 ada 3 parselin doğusu, 2454 ada 5 parselin doğusu ve 2456 ile 2457 adaların arasındaki tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1272 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi, 2751 ve 2752 adalar, 608 ada 259 ve 266 parsel numaralı taşınmazlar, 2097 ada 1 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan ve 26.07.2022 tarihli ve 8566 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1267 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 980 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1242 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA BARBAROS Detay
23/09/2022 24/10/2022
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Yenice Mahallesi, 477 ada 1 parselin güneyi ve 125 adanın güneyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 1239 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU YENİCE Detay
23/09/2022 24/10/2022 Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1625 ada 1 parsel, 1626 ada 1 parsel ve 1627 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1238 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır. SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 980 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1236 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA BARBAROS Detay
23/09/2022 24/10/2022
Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 2461 ada 3 parselin doğusu, 2454 ada 5 parselin doğusu ve 2456 ile 2457 adaların arasındaki tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1271 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU Detay
23/09/2022 24/10/2022
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Yenice Mahallesi, 477 ada 1 parselin güneyi ve 125 adanın güneyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 1245 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarıl
ÇORLU YENİCE Detay
23/09/2022 24/10/2022
Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi, afet iskan sahası ve çevresindeki park alanları ile Çorlu-1 Organize Sanayi Bölgesinin kuzeybatı ve güneydoğusunda bulunan park alanları, yol ve tarım alanlarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23/09/2022 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU TÜRKGÜCÜ Detay
23/09/2022 24/10/2022
Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesi, Likit Kimya San. Tic. A.Ş.'ye ait boru hattına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarihli ve 1229 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.09.2022 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
MARMARAEREĞLİSİ SULTANKÖY Detay