e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
24/03/2021 26/04/2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 497 sayılı kararıyla onaylanan, İlimiz, Malkara İlçesi Yol Kenarı Parklanmaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Plan Notu İlavesi), Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 24.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
MALKARA - Detay
23/03/2021 23/04/2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarihli ve 103 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının "3.3.1.3 Kırsal Yerleşim Alanları" başlıklı plan hükümlerinin (i) maddesinin 3. cümlesinin başına "Parseldeki" ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerine Ait Plan Değişikliği (askı itiraz düzenlemesi), Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 478 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
- - Detay
22/03/2021 22/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 8608 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 468 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA BARBAROS Detay
22/03/2021 22/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 467 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA - Detay
22/03/2021 22/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 8608 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 469 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA BARBAROS Detay
22/03/2021 22/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2926 ada 10 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 472 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA AYDOĞDU Detay
19/03/2021 19/04/2021 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, 2686 ada 3 parsel ve 2692 ada 1 parselin batısındaki tapuda tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih ve 594 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. ÇORLU HATİP Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi, 511 ada, 41 parsel, 515 ada 131 ve 132 parsel, 1268 ada 78,85,86,87,88 ve 89 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 591 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, 2686 ada 3 parsel ve 2692 ada 1 parselin batısındaki tapuda tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih ve 595 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU HATİP Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1361 ada, 359 parsel, 1348 ve 1052 adalar arası tescilsiz alan ve 2087 adanın kuzeyindeki tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 589 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1361 ada, 359 parsel,1348 ve 1052 adalar arası tescilsiz alan ve 2087 adanın kuzeyindeki tapuda tescilsiz alanlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 588 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1722 ada 3 parsel ve tapuda tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih ve 592 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU MUHİTTİN Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gazioğlu (Bahçelievler) Mahallesi ve kısmen Köseilyas (Namık Kemal) mahallesi dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde Uygulama tahdit sınırının belirlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğine yönelik gerçekleşen itirazlardan, adı geçen mahaldeki 138 ada-7 parsel, 139 ada-1 parsel, 140 ada- 1 parsel, 141 ada- 1 parsel, 135 ada-8 parsel, 126 ada- 1 parsel, 127 ada- 1 parsel, 129 ada-1 parsellere ilişkin olanlarının itirazlarının kabulüne yönelik olarak alınan 10.03.2021 tarihli ve 507, 508, 509, 510, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının ve bu kararlarla kabul edilen askı ilanı itirazları sonucu oluşan yeni 18. Madde Uygulama tahdit sınırının uygulama imar planına işlendiği şekliyle söz konusu 18. Madde uygulama tahdit sınırına yönelik plan değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA KÖSEİLYAS Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ortacami Mahallesi 360 ada 342 parsel numaralı taşınmazın bir kısmına ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 586 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ORTACAMİ Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi, 511 ada, 41 parsel, 515 ada 131 ve 132 parsel, 1268 ada 78,85,86,87,88 ve 89 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 590 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas (Namık Kemal) Mahallesi'nde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. madde uygulama sınırının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 580 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA KÖSEİLYAS Detay
19/03/2021 19/04/2021
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2021 tarih ve 7351 sayılı kararıyla uygun bulunan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 581 sayılı kararıyla onaylanan, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Kentsel Sit Alanında Yol Kenarı Parklanmaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği (Plan Notu İlavesi), Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA - Detay
19/03/2021 19/04/2021

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ortacami Mahallesi 360 ada 342 parsel numaralı taşınmazın bir kısmına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarihli ve 586 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SÜLEYMANPAŞA ORTACAMİ Detay
19/03/2021 19/04/2021
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1722 ada 3 parsel ve tapuda tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih ve 592 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU MUHİTTİN Detay