e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
20/09/2021 20/10/2021

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2021 tarih ve 7777 sayılı kararıyla uygun bulunan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarihli ve 1488 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Marmaraereğlisi Mahallesi 150 ada, 1 nolu parselde yapılması planlanan Biyolojik Arıtma Tesisine İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

MARMARAEREĞLİSİ - Detay
20/09/2021 20/10/2021
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1524 ada 3 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1480 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Detay
20/09/2021 20/10/2021
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1524 ada 3 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1481 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Önerler Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 376 ada 1 parsel ve tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1492 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU ÖNERLER Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, 334, 352, 2297, 3104 ve 3080 numaralı adalarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak imar uygulama sınırının uygulama imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanarak sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1499 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ZAFER Detay
17/09/2021 18/10/2021
Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi 2496 ve 2498 numaralı adalar arasında yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1498 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ALTINOVA,YAVUZ Detay
17/09/2021 18/10/2021
Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi 2496 ve 2498 numaralı adalar arasında yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1497 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ALTINOVA,YAVUZ Detay
17/09/2021 18/10/2021
Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 2228 ada, 114 parsel ve 2355 ada 119 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1495 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarıl
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ,100. YIL Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 1268/8, 1268/31, 1268/76, 1268/85 ve 1268/87 ada/parsel sayılı taşınmazları kapsayan alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1500 sayılı Kararıyla onaylanmış olup  söz konusu uygulama imar planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ Detay
17/09/2021 18/10/2021 Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ahimehmet Mahallesi, 3184 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1459 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.  ERGENE AHİMEHMET Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi 3080 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1494 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ZAFER Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi 3080 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1493 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ZAFER Detay
17/09/2021 18/10/2021
Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 2228 ada, 114 parsel ve 2355 ada 119 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1496 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ,100. YIL Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 232 ada 7 parsel ve çevresine ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1454 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU NUSRATİYE Detay
17/09/2021 18/10/2021 Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, İlyas Mahallesi, 182 ada, 5 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1490 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. HAYRABOLU İLYAS Detay
17/09/2021 18/10/2021 Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, İlyas Mahallesi, 182 ada, 5 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1489 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.  HAYRABOLU İLYAS Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, 125 ada ve çevresine ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1482 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY İSTASYON Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi, 3034 ada 28 ve 82 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1472 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA HÜRRİYET Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 824 ada 23 parsele ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1471 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
KAPAKLI BAHÇELİEVLER Detay
17/09/2021 18/10/2021 Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Kahya Mahallesi, 70 ada, 6 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1463 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planına ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. HAYRABOLU KAHYA Detay
17/09/2021 18/10/2021
Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 335 ada, 160 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 893 sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itiraz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1462 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup adı geçen meclis kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ,KARADENİZ Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 335 ada, 160 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 892 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itiraz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarihli ve 1461 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup adı geçen meclis kararına istinaden hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA YAVUZ,KARADENİZ Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 232 ada 7 parsel ve çevresine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1455 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU NUSRATİYE Detay
17/09/2021 18/10/2021
Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Atatürk) Mahallesi, 132 ada 124 ve 121 nolu parsellerin kuzeyinde, 132 ada 104 nolu parselin kuzeydoğusunda kalan tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/09/2021 tarih ve 1464 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17/09/2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ATATÜRK Detay
17/09/2021 18/10/2021
Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu ve Hürriyet Mahalleleri, 211 ve 1047 adaların bulunduğu bölgeye ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/09/2021 tarih ve 1470 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17/09/2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA HÜRRİYET Detay
17/09/2021 18/10/2021
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Önerler Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 376 ada 1 parsel ve tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2021 tarih ve 1491 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.09.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇORLU ÖNERLER Detay