e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
19/10/2020 19/11/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 360 ada 60 parsel numaralı taşınmazı kapsayan imar uygulama sınırına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarihli ve 1062 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ESKİCAMİ-ORTACAMİ Detay
19/10/2020 19/11/2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, 3125 ada 165 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarihli ve 1063 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ZAFER Detay
19/10/2020 19/11/2020
Süleymanpaşa ilçesi, Gazioğlu ve Köseilyas Mahallesini kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. madde uygulama (tahdit) sınırının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarihli ve 1058 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA KÖSEİLYAS Detay
19/10/2020 19/11/2020
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Bağlık Mahallesi, 1466 ada 1 parsel ve batısındaki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarih ve 1060 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY BAĞLIK Detay
19/10/2020 19/11/2020
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Bağlık Mahallesi, 1466 ada 1 parsel ve batısındaki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarih ve 1061 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
ÇERKEZKÖY BAĞLIK Detay
19/10/2020 19/11/2020
Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, 1803 numaralı adada yapılması planlanan imar uygulamasına esas olacak 18. madde uygulama (tahdit) sınırının uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarihli ve 1057 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.10.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
SÜLEYMANPAŞA ZAFER Detay