e-Devlet Kapısı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ELİ(Ege Linyitleri İşletmesi) Müdürlüğü Çalışma Konuları Kapsamındaki Müşteri Şikayet ve Talep Başvurularının Değerlendirilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka