e-Devlet Kapısı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ÇLİ (Çan Linyitleri İşletmesi) Müdürlüğü Tarafından Üretilen ve Ürettirilen Kömürlerin Sanayi Sektörüne Satışının Yapılması 

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka