e-Devlet Kapısı

Türk Patent ve Marka Kurumu Birleşme/Yapısal Değişiklik/Ayni Sermaye Koyma Borcu İşlemlerinin Sicile KaydedilmesiTalebi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka