e-Devlet Kapısı

Türk Standardları Enstitüsü Araçların, Aksam, Sistem veya Ayrı Teknik Ünitelerin İmalat Sırasında Onaylanan Tipe Uygunluklarının Değerlendirilerek Üretimin Uygunluğu (CoP) Hizmetinin Verilmesi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka