e-Devlet Kapısı

Türk Standardları Enstitüsü Diğer araçların (Çöp kamyonu, İtfaiye, kar küreme araçları, kamyonlar, kazalı araçlar vs. ) özel muayenesi (münferit)

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka