e-Devlet Kapısı

Türk Standardları Enstitüsü Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kapsamında Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk / Muayene Altyapı Değerlendirme / Tamirat-Tadilat Altyapı Değerlendirme Sertifikası Düzenleme Hizmetinin Verilmesi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka