e-Devlet Kapısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka