e-Devlet Kapısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (Özel Sektöre Yönelik)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı