e-Devlet Kapısı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) TÜİK Ulusal Veri Yayımlama Takvimi

Bu sayfada TUİK tarafından yayınlanan haber bültenleri yer almaktadır. Kategori alanından seçim yaparak ilgili haberlerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak ve ilgili yazıyı bilgisayarınıza indirmek için "Detay" bağlantısını kullanabilirsiniz.
Tuik Gösterge Listesi
Tarih Haber İşlem
20.03.2019 Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının İhraç Talepleri ve Kayda Alınma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Paylarının Başvuru ve Kayda Alma Sonuçları; Tüm Yatırım Ortaklıkları Kayıtlı Sermaye Tavan Artırım Başvuruları ve Sonuçları - Dönemi:11. Hafta 2019 Detay
20.03.2019 Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri - Dönemi:11. Hafta 2019 Detay
20.03.2019 Halka Açık Şirket İstatistikleri (Kayda Alma Kararı Verilen İhraç Taleplerine Yönelik Adet ve Tutara İlişkin Haftalık İstatistikler) - Dönemi:11. Hafta 2019 Detay
20.03.2019 Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Günlük İstatistikler - Dönemi:19-03-2019 Detay
20.03.2019 Merkez Bankası Bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası İstatistikleri - Dönemi:20-03-2019 Detay
20.03.2019 Bütçe Finansmanı İstatistikleri (Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Hazine Alacak İstatistikleri (İkrazlardan Doğan Alacaklar, Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar, Hazine Alacaklarından Tahsilat, Hazine Alacak Stoku, Vadesi Geçmiş ve Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler (Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borç İstatistikleri (Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri (Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı, Döviz-Faiz Yapısı, Vadeye Kalan Ortalama Süre) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri(Mer.Yön. Dış Borç Stoku,Mer. Yön.Dış Borç Stoku Tahvil Listesi, Mer. Yön. Yurt Dışı Kredi Anlaşmaları,Mer.Yön. Yurt Dışı Tahvil İhraçları,Mer.Yön. Dış Borç Ödemeleri,Mer Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri, Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri (İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı, Nakit Dışı İç Borç Stoku) - Dönemi:Şubat 2019 Detay
20.03.2019 Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları - Dönemi:20-03-2019 Detay
20.03.2019 TCMB Analitik Bilanço - Dönemi:19-03-2019 Detay
20.03.2019 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi - Dönemi:Şubat 2019 Detay