e-Devlet Kapısı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Şerh Terkin Talebi Başvurusu (Gerçek Kişi)

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka