e-Devlet Kapısı

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Tebligat Konusu Belgelerin Elektronik Ortamda Tebliğ Edilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka