www.türkiye.gov.tr

Kullanıcı Menüsü

Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme Giriş

Devlet Kurumları

Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek; Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak; Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak; İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek; Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak ve 03.06.2011 Tarih ve 639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevlerdir.

Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü

Kamu kurumları ve görevlileri ile ilgili istek, öneri, şikayet ve ihbarlarınızı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hizmetini kullanarak veya 150 numaralı çağrı merkezini arayarak iletebilir, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü
İnternet Sitesi
Telefon
Work-
Faks
Faks-
E-Posta
Adres
        TÜRKİYE