e-Devlet Kapısı

e-Devlet Kapısını Neden Kullanmalıyım?

Yayınlanma Tarihi: 01/12/2014 e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres (www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişim imkanı sunmakta, kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır. Kurum internet sayfalarındaki hizmetler güvenlik gerekçeleriyle şifre, parola vb. ile sunulmaktadır. Farklı kurumlarca sunulan hizmetler için farklı şifreler kullanmak gerekebilmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerde tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilmektedir.

e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. Bu yönüyle e-Devlet Kapısı sağlamış olduğu altyapıyla birçok başka ülke tarafından da örnek alınmaktadır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.
e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı da sağlanabilmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir.