e-Devlet Kapısı

Şifre Ücretli mi?

Şifre ilk defa alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.
Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre sıfırlama hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.
Şifre ücreti, e-Devlet Kapısı’na gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.