e-Devlet Kapısı

Vasi/Vekil Olarak Bir Başkası Adına Şifre Almak İstiyorum.

Vasi tayin edilmiş kişinin e-Devlet şifresi alabilmesi için;

.Vasi atandığına ilişkin mahkeme kararının onaylı bir suretinin ibraz edilmesi,
.Kimliğin ibraz edilmesi,
.e-Devlet Kapısı şifre taahhütnamesinin vasi tarafından, vasi olarak imzalandığının şerh düşülerek imzalanması durumunda e-devlet şifresi vasi olarak alınabilmektedir.


Vekil olarak e-Devlet şifresi alabilmek için;

.Vekilin almış olduğu vekaletnamede “e-Devlet şifresi alınmasına yetkilidir.” ibaresi içeren noterden düzenlenmiş özel vekaletnamenin ibraz edilmesi,
.Vekilin kimliğini ibraz etmesi,
.e-Devlet Kapısı taahhütnamesinin vekil tarafından vekaleten imzalandığının şerh düşülerek imzalanması durumunda e-devlet şifresi vekil olarak alınabilmektedir.