e-Devlet Kapısı

Okuma Yazması Olmayan ya da Bedensel Engelli Vatandaşların Şifre Alımı İle İlgilli Bilgi İstiyorum.

Okuma yazma bilmeyen ya da bedensel engelli oldukları için imza atamayan kişilerin, noter tarafından daha önceden onaylanmış olan ”el ile yapılmış bir işaret veya mühür” ile veya noter huzurunda yapılan işlemlerde parmak izi ile; İmza atamayan kişilerin, yazılı geçerlilik koşuluna bağlı bir sözleşmeyi akdetme isteğini resmi memura sözlü olarak anlatması sonucunda, bu anlatımların resmi memur tarafından imzalanması ve onun iradesinde uygunluğunun onaylanması sureti ile e-Devlet şifresi verilebilmektedir.