e-Devlet Kapısı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Karada Kullanılan Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Ruhsatı Sorgulama

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka