e-Devlet Kapısı

Mamak BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
01/06/2023
Toplantı Saati
17:00
Toplantı Yeri
Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No: 181 (Meclis Toplantı Salonu)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. -
2 1 (bir) adet Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil Panoramik Tavan Meridian Ses Sistemli Binek taşıtın satın alma işleme ilişkin Başkanlık Yazısı. -
3 Lalahan Mahallesi 304 Ada 2 Parsel Güneydoğusundaki Park Alanında Dağıtım Merkezi Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
4 Başak-Araplar-Tepecik-Kayaş-Kızılca-Gökçeyurt-Lalahan-Karşıyaka-Ortaköy-Kutludüğün-Bayındır-Yenibayındır-Kıbrıs-Kusunlar-Zirvekent Mahalleleri Sınır Değişikliği Teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. -
5 Kusunlar Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırılarına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
6 Kıbrıs Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırlarına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
7 Bayındır Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırlarına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
8 Kutludüğün Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırlarına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
9 Ortaköy Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırlarına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
10 Kızılca Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırlarına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
11 Gökçeyurt Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırlarına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
12 Lalahan Mahallesi Kırsal Yerleşik Alan Sınırına ilişkin Başkanlık Yazısı. -
13 Yatıkmusluk Mahallesi 37593 Ada 1-10 Parsele İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin 18 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
14 Üreğil Mahallesi 51291 Ada 1 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 19 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
15 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Kızılca Mahallesi 14, 144, 691, 1124 ve Mera Vasıflı 735 No'lu Parsellere Ait Uygulama İmar Planına İlişkin Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine ilişkin 20 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
16 Ortaköy ve Nenek Mahalleleri Kabayazı ve Yukarı Öz Mevkiileri 1/1.000 Ölçekli İmar Planına ilişkin 21 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. -
17 Belediyemizce 2023 yılının ilk 5 aylık diliminde ne kadar vergi tahsil edildiğine ilişkin 6 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. -
18 Belediyemiz aleyhine 2023 yılı içerisinde kentsel dönüşüm projelerinden dolayı açılmış davalara ilişkin 5 Sayılı Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. -
19 Mamak Füzyon markasına bağlı Füzyon Community, AFAD,SAR ve Ankara Üniversitesi ortaklığında bir hackathon etkinliğinde yapılan çalışmalar ve katılım oranın ne olduğuna ilişkin 5 Sayılı Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. -
20 Çalışanlarımızın kurum aidiyetlerinin gelişmesi bağlamında yapılan eğitimlerin neler olduğu ile eğitimler sonucunda pozitif gelişmelerin olup olmadığına ilişkin 5 Sayılı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu. -
21 Belediyemizin Ramazan ayı münasebeti ile sivil toplum kuruluşları ile yapılan etkinliklere ilişkin 5 Sayılı Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu. -
22 Belediyemizce yapılan ve yapılması planlanan projelerde kent estetiği anlamında nelere dikkat edildiğine ilişkin 5 Sayılı Kent Estetiği Komisyon Raporu. -
23 2023 Yılı yatırım çalışmalarımız içerisinde yapımına başlanıp devam eden projelerimizin ne aşamada olduğuna ilişkin 5 Sayılı Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu. -
24 Mamak Belediye Başkanlığımızca 2023 yıllında düşünülen yurt dışı ilişkilerine yönelik program veya kardeş belediyecilik anlaşmalarına ilişkin 5 Sayılı Dış İlişkiler Komisyon Raporu. -
25 Bölgemizde faaliyet gösteren esnaflarımıza geçtiğimiz Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara ne gibi işlemler uygulandığına ilişkin 5 Sayılı Esnaf Komisyon Raporu. -
26 Belediyemizce bölgemizde yaşayan kaç depremzede aile vardır ve ne kadarına sosyal yardım konusunda ulaşılabilindiğine ilişkin 5 Sayılı Yaşlı Kimsesizler ve Sosyal İşler Engelliler Komisyon Raporu. -
27 Belediyemizin bölgemizde, önümüzdeki günler için planlanan alt yapı çalışmalarına ilişkin 5 Sayılı Alt Yapı Komisyon Raporu. -
28 İlçemizde isimlendirmesi yapılmamış tesislerimizin neler olduğuna ilişkin 8 Sayılı İsimlendirme Komisyon Raporu. -
29 Belediyemizin ilçemizdeki tarım ile uğraşan çiftçilerimize iyileştirmeye yönelik desteklerinin neler olduğuna ilişkin 5 Sayılı Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu. -
30 Belediyemizce çevremizi korumaya yönelik vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hakkındaki faaliyetlerimiz veya programlarımıza ilişkin 5 Sayılı Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu. -
31 Belediyemizce hangi spor branşları ile ilgili kurslar verildiği ve katılım oranına ilişkin 5 Sayılı Gençlik ve Spor Komisyon Raporu. -
32 Mamak’ta kimsesiz ve yetim çocukların yaşamları ile ilgili Mamak Belediyesinin yaptığı çalışmaların neler olduğuna ilişkin 5 Sayılı AR-GE Komisyon Raporu. -
33 Tüketici hakları bağlamında pazarlarda satılan yiyecek maddelerinden insanlara bulaşabilen hastalıkların, oluşabilecek riskler hakkında satıcıların ve müşterilerin bilinçlendirilme konusunda yapılan çalışmalara ilişkin 5 Sayılı Tüketici Hakları Komisyon Raporu. -