e-Devlet Kapısı

Silivri BelediyesiEncümen / Meclis Gündem ve Karar Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin ve meclisinin kararları ile gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
10/07/2024
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
946 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
947 Cezai İşlemler / Mühürleme 1608 Sayılı Kanunun 1. Maddesi Gereği Ruhsatsız İşyeri İle İlgili Encümen Yazışmaları -
948 Kontrol ve Denetim / Encümene Gönderilen Tutanaklar -
949 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
963 Taşınmaz Talep ve Şikayetler / Talep ve Şikayetler -
966 Pazar Denetim İşlemleri / Şikayet ve Denetim -
968 Mevzuata Aykırı Faaliyet Gösteren İşyerlerine Yapılan İşlemler / 2559 Sayılı Kanunun (B-D) Fıkrası İle İlgili İşlemler -
969 Mevzuata Aykırı Faaliyet Gösteren İşyerlerine Yapılan İşlemler / 2559 Sayılı Kanunun (D) Fıkrası İle İlgili İşlemler -
971 Mevzuata Aykırı Faaliyet Gösteren İşyerlerine Yapılan İşlemler / Sıhhi İşyeri Faaliyet Konusu Dışı Faaliyet İle İlgili İşlemler -
972 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -
974 Ödeme İade İşlemleri / Nikah İptali Yazısı (Yazı İşleri) -
989 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Devir -
995 Bilgi ve Belge Talepleri -
996 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Devir İşlemleri (Aile) -
1001 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Tevhid -