www.türkiye.gov.tr

Kullanıcı Menüsü

Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme Giriş

Devlet Kurumları

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları belirlemek; Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak; Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek; Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak; 4 Temmuz 2011 Tarih ve 27984 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kamu kurumları ve görevlileri ile ilgili istek, öneri, şikayet ve ihbarlarınızı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hizmetini kullanarak veya 150 numaralı çağrı merkezini arayarak iletebilir, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
İnternet Sitesi
Telefon
Work-
Faks
Faks-
E-Posta
Adres
        TÜRKİYE