Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama / Döner Sermaye Ödeme

Kurum tarafında yapılan bakım çalışması nedeni ile hizmet verilememektedir.