Bu hizmet ile Tapu Harç Sorgulaması yapıp, Döner Sermaye Ödemelerini yapabilirsiniz.
Tapu Müdürlüğünden size iletilen 12 veya 13 haneli numara