www.türkiye.gov.tr

Kullanıcı Menüsü

Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme Giriş

Devlet Kurumları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek ve 04.05.2007 Tarih ve 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, özel bütçeli, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olmak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Kamu kurumları ve görevlileri ile ilgili istek, öneri, şikayet ve ihbarlarınızı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hizmetini kullanarak veya 150 numaralı çağrı merkezini arayarak iletebilir, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
İnternet Sitesi
http://www.tkdk.gov.tr/
Telefon
Work+90 3124091400
Faks
Faks+90 3124394711
E-Posta
Adres
Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/ ANKARA       TÜRKİYE